PROIECT: INVESTIȚII PENTRU EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
LA NIVELUL ARIEI DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL APĂ CANAL S.A. GALAȚI
INVESTIȚII PENTRU EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE - APA CANAL GALATI

DATE GENERALE

In urma înregistrării de economii în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu Axa Prioritară 1 Sector apă/apă uzată, Apa Canal SA Galați a hotărât promovarea de investiții pentru achiziționarea de echipamente și utilaje, obținându-se totodată avizul favorabil al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice privind pregătirea aplicație de finanțare – adresa nr. 125228/CG/30.05.2014. 

 Proiectul curent urmărește achizitionarea de echipamente si utilaje pentru asigurarea intretinerii si exploatarii corespunzatoare a sistemelor de apa si canalizare din aria de operare a operatorului regional Apa Canal SA Galati.

 Judetul Galati este situat în partea central-estica a Romaniei, între paralele 45°25' şi 46°10' latitudine nordică şi 27°20' şi 28°10' longitudine estică.

Din punct de vedere geografic, judeţul se află la limita sudică a Moldovei, la confluenta a trei mari râuri: Dunare, Siret si Prut, în zona fluvio-maritima din Romania.

Aria de operare a societatii APA CANAL S.A. Galați acoperă in prezent, teritoriul următoarelor U.A.T-uri din judesul Galați:  mun. Galați,  mun. Tecuci, orasul Târgu Bujor, satele Umbraresti si Moscu orasul Beresti, comuna Beresti Meria (satele Plesa si Balintesti), comuna Barcea, comuna Ivesti, comuna Liesti, comuna Umbrăresti, comuna Draganesti, comuna Movileni, comuna Pechea, comuna Slobozia Conachi, comuna Cuza Voda, comuna sendreni, comuna Cosmesti.

Proiectul curent vizeaza eficientizarea serviciilor de exploatare si intretinere a sistemelor de distributie apa si canalizare la nivelul ariei de operare a operatorului regional Apa Canal SA Galati, arie care se va extinde ca urmare a implementarii proiectului de „Reabilitarea si Extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Galati” cod  CCI 2011 RO 161 PR 003, cu finantare prin Programul Operational Sectorial POS Mediu 2007-2013.
Avand in vedere realizarea obiectivelor din cadrul proiectului de Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata pentru judetul Galati, finantat prin POS Mediu 2007-2013, coroborat cu complexitatea si multitudinea actiunilor ce decurg din functionalitatea acestora cat si dispunerea acestora in aria de activitate a operatorului din tot judetul, este imperios necesar ca activitatile de intretinere si exploatare pe specificul fiecareia sa se faca in conditiile cele mai bune, utilizand metode cat mai moderne si in conditii optime.

Pentru realizarea acestor aspecte trebuie asigurata o dotare corespunzatoare a sectoarelor de exploatare ale operatorului cu autospeciale si utilaje pentru specificul activitatii: pentru transport apa, desfundat canale si lucrari de vidanjare, executie lucrari mecanizate de sapaturi, excavare, dispozitive de  preparare locala a hipocloritului, contori de apa si module radio.

1. Autocuratitor canal - 4 buc. si Autovidanja - 3 buc.
i). Autocuratitor ( autocuratitor simplu – 2 buc, autocuratitor combinat – 2 buc)  
In cadrul proiectul finantat prin POS Mediu 2007-2013 se realizeaza investitii in 5 aglomerari din judetul Galati.
Autospecialele mentionate mai sus sunt necesare pentru intretinerea si exploatarea sistemelor de canalizare rezultate din implementarea proiectului in cele 5 aglomerari care includ 11 localitati. Astfel, repartizarea propusa pentru autospeciale este urmatoarea:

 • aglomerarea Tecuci: autocuratitor combinat intretinere sisteme canalizare -1 buc, autovidanja – 1 buc;
 • aglomerarea Liesti: autocuratitor simplu intretinere sisteme canalizare -1 buc, autovidanja – 1 buc;
 • aglomerarea Targu Bujor: autocuratitor combinat intretinere sisteme canalizare -1 buc; autovidanja – 1 buc. Autovidanja va deservi atat aglomerarea Pechea cat si aglomerarea Targu Bujor
 • aglomerarea Pechea: autocuratitor simplu intretinere sisteme canalizare.

2. Autocisterna - 2 buc.
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor operatorului avand in vedere numarul extrem de mare de km de retea de distributie apa cat si de retea de canalizare este necesara achizia unor autocisterne pentru activitatile de intretinere si exploatare de tipul: spalari ale retelelor de apa si canalizare.
Autocisternele vor fi utilizate in intretinerea si exploatarea sistemelor de de apa si de canalizare rezultate din implementarea proiectului in cele 5 aglomerari care includ 11 localitati. Astfel, repartizarea propusa pentru autospeciale este urmatoarea:

 • aglomerarea Tecuci: autocisterna-1 buc. Autocisterna va deservi si aglomerarea Liesti.
 • aglomerarea Pechea: autocisterna-1 buc. Autocisterna va deservi inclusiv aglomerarea Targu Bujor.

3. Echipament transport namol - 1 buc. și Autoutilaj pentru imprastiat namol in agricultura - 1 buc.
In conditiile in care toate cele cinci statii de epurare din aria de operare vor intra in functie, cantitatea de namol generat va fi apreciabila iar identificarea unor solutii privind administrarea namolului in conformitate cu strategia gestionarii acestuia este de maxima urgenta.
La aceasta ora se afla in derulare o actiune de transport namol si imprastierea acestuia pe terenuri agricole. Continuarea si desfasurarea in bune conditii a acestei activitati cat si dezvoltarea acesteia, necesita inerent utilaje pentru incarcarea namolului, transportul acestuia in mijloace auto corespunzatoare cat si dispozitive tehnologice de incarcat, transport si imprastiat namolul pe terenuri.

4. Instalatie de preparat hipoclorit - 2 buc.
In conditiile in care dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa din actuala si viitoarea arie de operare presupun in cadrul gospodariilor de apa realizarea de statii noi  de dezinfectie ce utilizeaza ca material dezinfectant hipocloritul de sodiu,  este necesar ca operatorul sa gaseasca solutii de optimizare a administrarii solutiei respective.
Astfel prin preluarea serviciilor de gestiune a retelelor in curs de executie din 10 localitati, consumul anual de hipoclorit va depasi cantitatea de 80.000 l/an ceea ce genereaza probleme legate de achizitia permanenta si  transport. Pe de alta parte solutia de hipoclorit  nu  poate fi depozitata in spatii special amenajate o perioada mai mare de timp pentru a se constitui stoc deoarece timpul de injumatatire a concentratiei de clor activ este foarte mic, aproximativ 30 de zile.
Fata de aceasta situatie pentru utilizarea unei solutii de hipoclorit cat mai proaspete cu concentratie maxima de clor activ, pentru un transport facil in toate localitatile, cat si  diminuarea cat mai mult cu putinta a stocurilor de material dezinfectant si costurile de achizitie, este necesara prepararea locala intr-un spatiu special amenajat si corespunzator supravegheat prin intermediul dispozitivelor de electroliza a solutiei de apa si clorura de sodiu (NaCl). Fata de aceste avantaje trebuie precizat si faptul ca solutia astfel obtinuta prezinta o concentratie de clor activ mai mare decat cel comercializat, 18% fata de 12%.
Repartizarea propusa pentru aceste autospeciale este urmatoarea:

 • aglomerarea Tecuci 1 buc;
 • aglomerarea Liesti 1 buc.

5. Contori apa si module radio transmisie date (52.036 buc. contori + 20.323 module), Contori electromagnetici (190 buc.), Stand automat de verificat contori apa (1 buc.)
In vederea cresterii gradului de valorificare la un nivel superior al productiei si reducerii pierderilor comerciale, obiectivele principale in scopul asigurarii viabilitatii societatii este necesara achizitionarea de contori de apa pentru inlocuirea contorilor existenti, din cele 11 localitati incluse in proiectul finantat prin POS Mediu 2007-2013, contori care au durata de viata expirata.
Prin proiectul finantat prin POS Mediu se vor monta contori pentru bransamentele realizate in cadrul lucrarilor de extindere, nefiind finantate investitii asupra contorilor existenti.
Contorii cu citire la distanta, asigura valorificarea corecta si in timp real a productiei, avand urmatoarele avantaje:

 • Permite crearea unei baze de date care sa raspunda in orice moment la aspecte privind: situatia contorilor, starea fiecaruia, cat si  productia de apa aferenta fiecarui client ;
 • Eliminarea factorului uman in totalitate prin integrarea bazei de date in programul informatic existent in societate si eliminarea interventiilor neautorizate;
 • Semnalizarea in timp util pentru anumite consumuri nejustificate care reprezinta pierderi cu consecinte negative atat asupra constructiilor cat si a posibilitatii de valorificare a productiei ;
 • Semnalizarea in timp real a disfunctionalitatilor contoarelor, ceea ce conduce la posibilitatea luarii unor masuri imediate utilizand resurse minime, masuri pentru utilizarea judicioasa a resursei de apa si protectia solului si asigurarea stabilitatii constructiilor.

In cadrul proiectului „Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati”, cod SMIS CCI2011RO161PR003 se monteaza contori de apa preechipati pentru citire la distanta. Pentru a utiliza facilitatea acestora de citire si transmitere a datelor la distanta se impune completarea investitiilor prin echiparea  acestora cu module radio.
Ca urmare a numarului mare de bransamente si implicit de contori de apa existenti in aria de operare pe care societatea ii gestioneaza, este necesar, pentru masurarea consumurilor de apa pe zone de diagnoza, sa se monteze contori de apa de tip electromagnetic.
Pe de alta parte, din aceleasi considerente legate de numarul extrem de mare de aparate de masura, este imperios necesar ca activitatea de valorificare a productiei sa nu fie afectata ca urmare a situatiilor in care aceste aparate depasesc perioada de verificare metrologica drept pentru care un stand de verificare la nivelul operatorului este foarte important. In acest fel activitatea de mentenanta aferenta contorilor cat si verificarile metrologice efectuate periodic si /sau la solicitarea clientului nu fac decat sa conduca la o realizare cat mai corecta a productiei de apa care sa se bazeze pe o utilizare cat mai judicioasa a resurselor. Societatea Apa Canal SA Galati este autorizata sa efectueze verificari metrologice de catre Biroul Roman de Metrologie Legala prin autorizatia nr. 005-14 emisa in data de 07.02.2014, valabila pana la data de 06.02.2016. 

6. Autolaborator detectare pierderi - 2 buc., Tractor- Buldoexcavator - 4 buc., Incarcator frontal - 1 buc.
In cele 11 localitati din aria proiectului finantat prin POS Mediu 2007-2013 exista retele de apa si de canalizare cu un grad considerabil de uzura fizica si morala. Noile investitii vor functiona in sistem unitar cu cele existente, astfel incat pentru a asigura o functionare optima si furnizare servicii de calitate clientilor, sunt necesare autoutilajele mentionate mai sus. Astfel, repartizarea propusa pentru aceste autoutilaje este urmatoarea:

 • aglomerarea Tecuci: buldoexcavator – 1 buc;
 • aglomerarea Liesti: tractor- buldoexcavator – 1 buc;
 • aglomerarea Pechea: buldoexcavator – 1 buc;
 • aglomerarea Targu Bujor: buldoexcavator – 1 buc.

Incarcatorul frontal urmeaza sa deserveasca toate aglomerarile de mai sus.
Totodata, pentru monitorizarea sistemelor de alimentare cu apa, identificarea rapida a pierderilor de apa in scopul reducerii exfiltratiilor prin depistarea si remedierea acestora se impune dotarea cu autolaborator dotat cu echipamentele necesare acestui scop.
In acest mod se asigura interventia rapida in scopul eliminarii poluarii solului, afectarea stabilitatii constructiilor, etc.
Repartizarea propusa pentru autolaborator detectare pierderi este urmatoarea:

 • aglomerarea Tecuci: autolaborator detectare pierderi-1 buc;
 • aglomerarea Liesti, aglomerarea Pechea, aglomerarea Targu Bujor: autolaborator detectare pierderi -1 buc.

Echipamentele achizitionate vor fi gestionate de catre Operatorul Regional Societatea Apa Canal SA Galati. 

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiecti vă puteți adresa Departament Implementare Proiecte din cadrul societății Apa Canal Galați.
Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect; e-mail: condurache.carmen@apa-canal.ro; telefon: 0236 473 380 int. 151

Ce este POS Mediu?

Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) este documentul care stabileste strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, in Romania, in perioada 2007-2013.

Ce este Axa Prioritară1?

Aceasta Axa finanteaza sectorul de apa/apa uzata va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene alocate Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) (60%).

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României